ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ UAV (DRONE MAPPING)
3D MODELLING ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΒΑΘΥΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΔΑΣΙΚΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

ΧΑΡΤΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
G.I.S. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ