Γεωδαιτικοί Δέκτες GNSS


Trimble R8-mod.3 GNSS (x2)


Trimble R8-mod.2 GNSS (x1)

Total Station


Nikon NPL-821 3'' (x1)


Leica TC1800 1'' (x1)


Trimble S6 3'' DR Plus (x1)

Χωροβάτες 


Wild NAK1 (x1)


Wild NAK2 - Οπτικός Υψηλής Ακρίβειας (x1)


Trimble DiNi 0.2mm/km - Ψηφιακός Υψηλής Ακρίβειας (x1)

Γεωδαιτικοί Δέκτες GPS


Trimble 4600LS  GPS L1 (x6)


Trimble R3 GPS L1 (x2)


Trimble 5800 GPS (x1)

Παρελκόμενα


Σετ Όδευσης Τριγωνομετρικής Υψομετρίας (Μηδενισμού - Προσανατολισμού) (x8)