Γεωδαιτικοί Δέκτες GNSS

Trimble R8-mod.3 GNSS (x2)

Trimble R8-mod.2 GNSS (x1)

Total Station

Nikon NPL-821 3'' (x1)

Leica TC1800 1'' (x1)

Trimble S6 3'' DR Plus (x1)

Χωροβάτες 

Wild NAK1 (x1)

Wild NAK2 - Οπτικός Υψηλής Ακρίβειας (x1)

Trimble DiNi 0.2mm/km - Ψηφιακός Υψηλής Ακρίβειας (x1)


Γεωδαιτικοί Δέκτες GPS

Trimble 4600LS  GPS L1 (x6)

Trimble R3 GPS L1 (x2)

Trimble 5800 GPS (x1)

Παρελκόμενα


Σετ Όδευσης Τριγωνομετρικής Υψομετρίας (Μηδενισμού - Προσανατολισμού) (x8)